Logo Loading

Làng nghề thủ công

Bên cạnh phố cổ, Hội An cũng nổi tiếng với các làng nghề thủ công truyền thống bao gồm làng gốm Thanh Hà, nghề mộc Kim Bông và làng rau Trà Quế. Trong quá khứ, người dân địa phương đã làm đồ nội thất, thuyền, nồi để cung cấp cho bản thân họ. Sau đó, khi Hội An trở thành một cảng giao dịch nổi tiếng trong thế kỷ 16 và 17, họ đã tạo ra các sản phẩm cho mục đích giao dịch và nghề truyền thống của họ cũng được biết đến như một phần quan trọng của lịch sử Hội An. Tham gia tour này, bạn sẽ có cơ hội khám phá lịch sử của các làng nghề cũng như tận hưởng cảnh đẹp của sông Thu Bồn khi đi du lịch bằng thuyền.

Special Offer: Luxury Resort & Spa offer - Touching hearts & sweet love

Celebrating special moments with your beloved ones at Le Pavillon Hoi An Luxury Resort & Spa and creating new beautiful memories together with us.

Learn more
Hoi An Craft